Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Kleuters

Heterogene groepen

Bij de kleuters zitten 4- en 5 jarigen gezamenlijk in één groep.
Het voordeel hiervan is dat de oudere en de jongere leerlingen veel van elkaar leren. De leerkracht sluit het leerstofaanbod aan bij het niveau van de leerlingen.

Dagritme

Een dag bij de kleuters kent altijd een aantal vaste momenten.
– De kring, met activiteiten die aan een leerdoel zijn gekoppeld.
– De werkles, waarbij kinderen afwisselend vrij mogen kiezen uit spellen, hoeken en ontwikkelingsmaterialen of
– Onder begeleiding van de juf aan een opdracht werken. Deze les wordt ook gebruikt voor knutselactiviteiten.
– De bewegingsles, die kan bestaan uit buiten spelen of een spel/ gymles in de speelzaal.
Daarnaast is er veel aandacht voor muziek, drama en dans.

Schatkist en Met Sprongen Vooruit

We werken op school met de methode Schatkist. Aan de hand van deze methode wordt er doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters gewerkt.
Het is een methode vol speelse activiteiten en materialen. PomPom speelt de hoofdrol  in deze methode. Via letter- en cijfermuur, tijdwijzer en computerspelletjes komen de beginnende geletterdheid en gecijferdheid volop aan bod.

Naast Schatkist wordt er ook gewerkt met Met Sprongen Vooruit; aan de hand van de rekenleerlijnen voor de kleuters kunnen de leerkrachten uit meer dan honderd 5 – minuten spelletjes de leerlingen vooruit helpen op de domeinen tellen-en-rekenen, meetkunde en meten.

 Monitoren van de leerlingen

Om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te krijgen maken wij gebruik van CITO toetsen Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters.
Daarnaast worden vanaf schooljaar 2014 – 2015 de kleuters in hun ontwikkeling gevolgd door een observatiesysteem aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen, DORR DIGI.
De ingevoerde observaties zijn zichtbaar op leerlingkaarten, die als leidraad gebruikt worden bij oudergesprekken.
De Interne Begeleider bespreekt in de groepsbesprekingen de vorderingen van uw kind.
Zij zal, indien nodig,  los van de vaste gespreksmomenten contact met u opnemen om bijzonderheden met betrekking van uw kinds ontwikkeling door te spreken.

 Rapporten

De kleuters krijgen enkele weken voor het einde van het schooljaar allemaal een rapport.
Het rapport is een uitwerking van de digitale uitdraai van het DORR – systeem.
Ouders worden allemaal uitgenodigd om het rapport met de leerkracht door te spreken.

 

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media