Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Kanjertraining

Een goed pedagogisch klimaat (tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling en leerkrachten onderling) is van positieve invloed op het gedrag van leerlingen.
Een goed pedagogisch klimaat is ook van invloed op het behalen van goede leerresultaten.

In de groepen wordt aan de sociaal emotionele opvoeding gewerkt met de methode Kanjertraining.

Sociaal gedrag van kinderen is volgens de Kanjertraining onder te verdelen in vier typen gedrag. Wanneer een kind op een bepaald moment een type gedrag laat zien, ligt daar een gevoel over jezelf in combinatie met een gevoel over de ander aan ten grondslag.

  1. Zo hangt angstig, teruggetrokken, depressief gedrag samen met een gevoel van lage zelfwaardering in combinatie met een hoge waardering van anderen. De Kanjertraining noemt dit type gedrag konijngedrag.
  2. Wanneer iemand gedrag laat zien zoals pesten, de baas spelen en agressie tonen, dan hangt dat samen met een gevoel van superioriteit: ik ben geweldig en jij bent niets. De Kanjertraining noemt dit type gedrag vlerk- of pestvogelgedrag.
  3. Het derde type gedrag wordt gekenmerkt door uitlachen, respectloze storende grappen maken, onverschilligheid en druk aandachtvragend gedrag. Dit gedrag hangt samen met een lage zelfwaardering en een lage waardering van anderen. De Kanjertraining noemt dit type gedrag aapgedrag.
  4. Het vierde type gedrag wordt gekenmerkt door betrouwbaar, constructief en authentiek gedrag. Dit gedrag wordt tijger- of kanjer gedrag genoemd. Bij dit type hoort het delen van gevoelens, zeggen wat je vindt (maar niet altijd), assertief zijn en constructief kunnen reageren op stressvolle situaties zoals pesten, teleurstelling en afwijzing (weerbaarheid). Aan dit gedrag ligt een hoge zelfwaardering en een positieve waardering van anderen ten grondslag.

De typen gedrag worden in de kanjerlessen aangeduid met de diernamen en met kleuren petten: rode pet (aap),  gele pet (konijn), zwarte pet (pestvogel) en witte pet (tijger/kanjer). Gedrag wordt bij de Kanjertraining gezien als iets dat je kunt kiezen en dus veranderen. Respect voor anderen en zelfwaardering wordt in deze context dus gezien als iets dat per situatie kan verschillen. Het zou daarom misschien beter kunnen heten: zorg je goed voor de ander en zorg je goed voor jezelf?

Kinderen krijgen in de lessen géén stempel (jij bent een konijn). Kinderen leren wel de typen gedrag herkennen en soms wordt kinderen gevraagd welke pet ze nu ophebben. Er wordt duidelijk gemaakt dat je nooit een type bent maar dat je je op dat moment gedraagt als dat type en dat je dat ook kan veranderen.

Kinderen oefenen veel met sociale vaardigheden om in verschillende situaties de witte pet op te kunnen zetten.

De training maakt gebruik van afspraken, waardoor duidelijke grenzen aan gedrag worden gesteld:

– we vertrouwen elkaar.

– we helpen elkaar.

– niemand speelt de baas.

– niemand lacht uit.

– niemand doet zielig.

De kanjertraining is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

Alle leerkrachten in vaste dienst zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.

 

 

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media