Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Inspectie rapport

Op 1-4-2014  heeft de vierjaarlijkse inspectie door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaatsgevonden.

De inspecteur spreekt positief over onze school en de ingezette vernieuwingen.
Wij zijn daar heel blij mee! Dit rapport laat zien dat we als school voldoende uitgerust zijn om aan alle kinderen goed en zoveel mogelijk passend onderwijs aan te bieden. Bovendien heeft de inspecteur vastgesteld dat de eindopbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoende zijn.

Enkele stukjes uit het rapport:
– de school bevindt zich midden in het BAS traject en heeft al enkele piketpaaltjes geslagen
– er wordt sterk ingezet op borging van afspraken en de ingezette vernieuwingen
– er wordt duidelijk gestuurd op het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen
– de weekoverzichten en groepsplannen die elke groep hanteert laten zien dat er consequent aan de uitvoering van de zorg wordt gewerkt.
– er is de afgelopen twee jaar veel aandacht geweest voor de oudercommunicatie
– de school heeft een pro actieve houding in de communicatie met ouders en kinderen

Klik hier voor het volledige rapport.

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media