Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Ondersteuningsplan

Op de Howiblo gaan wij uit van de onderwijsbehoefte van elk kind.De onderwijsbehoefte geeft aan wat een kind nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen.

Wij proberen aan deze onderwijsbehoefte tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning.

In het Ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd.

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media