Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Nieuws van de week

Nieuws van de week nr. 2; vrijdag 20 september 2019
Bijlage 1: Flyer BliksemBrains herfstvakantie
Bijlage 2: Flyer Kinderkledingbeurs
Extra Nieuws van de week; vrijdag 13 september 2019

Bijlage 1: AVG Toestemmingsverklaring 2019
Bijlage 2: Uitnodiging omgekeerd oudergesprek september-oktober 2019
Bijlage 3: Flyer Vriend van de Howiblo
Bijlage 4: Flyer Kinderwoorddienst
Bijlage 5: Flyer post-it Kinderwoorddiensten najaar 2019
Nieuws van de week nr. 1; vrijdag 5 september 2019
Bijlage 1: Hulpouderbrief 2019-2020
Bijlage 2: Uitnodiging groepsinformatie-avond 17 september 2019
Bijlage 3: Informatie schoolfotograaf

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media