Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Vensters PO

Politici, journalisten, mensen op straat, vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Er zijn oordelen en vooroordelen. Gevolg: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen, waar wij als school last van kunnen hebben.
De PO –Raad wil, samen met de scholen en schoolbesturen, de regierol in de beeldvorming over het onderwijs versterken. Daarom is Vensters PO opgezet.

Vensters PO is een project dat cijfermatige informatie over scholen voor basisonderwijs verzamelt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De data zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de scholen zelf. Het instrument is nog in opbouw en zal medio 2015 compleet zijn.

Uw kunt nu al informatie over onze school vinden:   www.scholenopdekaart.nl.

 

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media