Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

MR

Contact met de MR

Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten die u graag onder de aandacht van de MR wilt brengen óf wilt u gebruik maken van het inloophalfuur bij de start van de vergadering (19.30 uur)?  U kunt de MR-leden altijd persoonlijk benaderen. U kunt echter ook een e-mail sturen naar n.hol@howiblo.nl. Onze secretaris zal er zorg voor dragen dat uw bericht onder de aandacht wordt gebracht tijdens de eerstvolgende vergadering. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over hoe wij uw mededeling of verzoek zullen gaan behandelen.


De vergaderdata in 2019/2020:

1. woensdag 9 oktober 2019
2. maandag 2 december 2019
3. donderdag 30 januari 2020
4. woensdag 8 april 2020
5. dinsdag 30 juni 2020

MR notulen:
MR notulen 9 oktober 2019
MR notulen 2 december 2019
MR notulen 30 januari 2020
MR notulen 8 april 2020

De MR-leden op de Howiblo

De oudergeleding bestaat uit de volgende leden:

  1. Marc Jansen (vader van Pepijn en Jurjen) Voorzitter
  2. Renzo Verheul (vader van Sven en Lars)
  3. Marieke Lansbergen (moeder van Fleur en Merel)
  4.  Wim Vendrig (vader van Maud, Soof en Abel)

De lerarengeleding bestaat uit:

  1. Odette Houweling
  2. Natalie Hol
  3. Pieter Vlooswijk
  4. Janneke Hek

Waarom een MR?
Heel eenvoudig: omdat dit wettelijk verplicht is. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft voor dat elke school een MR heeft. Maar behalve dat het wettelijk verplicht is, wil een school natuurlijk graag dat haar beleid wordt gedragen door de ouders van de kinderen die op school zitten.

Wat doet de MR?
De MR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school als geheel. Ouders en leerkrachten praten met elkaar over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Ouders kunnen dus via de MR hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op allerlei beleidsmatige schoolzaken.

Over sommige onderwerpen mag de MR de school alleen adviseren, bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid voor de school. Maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De school mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. Instemming van de MR is bijvoorbeeld nodig bij verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school of bijvoorbeeld de inrichting van de Brede School.


De functie en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die op 1 januari 2007 is ingegaan.

Voor meer informatie kunt u ook de volgende website raadplegen: www.medezeggenschapsraden.nl

Het MR-panel
Een actieve stem van ouders in het beleid van de school is belangrijk. De Medezeggenschapsraad (MR) vervult deze functie namens alle ouders. De MR van de Howiblo wil ouders graag actiever betrekken bij het werk van de MR. Ten eerste om ouders goed te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen binnen de school en de rol daarin van de MR, maar ook om tijdig signalen van ouders te ontvangen en zonodig in te brengen in het overleg met de directie. Daarom is de MR gestart met een MR-panel dat bestaat uit één of enkele ouders van alle klassen. Met een panel denkt de MR op een snelle manier de mening van ouders te kunnen horen, op een manier die de panelleden weinig tijd kost. Het panel komt namelijk niet bij elkaar, maar wordt ongeveer 4 maal per jaar per mail geraadpleegd.

Als u meer wil weten of interesse heeft in deelname aan het MR-panel, dan kunt u contact opnemen met Natalie Hol.

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media