Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

AVG

Op de Howiblo wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs en aan het onderwijs verbonden taken. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen verwerken een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers verwerkingsovereenkomsten afgesloten, om de gegevens te beschermen. Leerling gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is precies beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, welke gegevens worden verwerkt en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u ook lezen in de schoolgids. Vragen over privacy binnen de Howiblo kunt u stellen aan de directie of via het e-mail adres: infoprivacy@howiblo.nl

 

 

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media