Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

BAS

BAS……Bouwen aan een Adaptieve School!                                                               

Inleiding
De Howiblo is het schooljaar 2013-2014 met het BAS- project gestart. BAS is een onderwijsmodel dat alle aspecten over het geven van onderwijs op een logische wijze in kaart brengt. Dit model is ontwikkeld en onderzocht en wordt op meerdere basisscholen in Nederland toegepast. Graag geven wij u meer informatie over dit project.
De Howiblo staat ook voor boeiend onderwijs. Wij bieden de kinderen naast de basisvakken dan ook een ruim aanbod aan kunst, cultuur, excursies, kooklessen en techniek.

Wat is BAS?
Adaptief betekent letterlijk: aanpassing/passend maken (adaptor). Adaptief onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op en aangepast aan de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van elk afzonderlijk kind, kort gezegd: onderwijs op maat. Voor alle intelligentieniveaus, met een hoge concentratie of met geringe concentratie, gauw of zelden afgeleid zijn, meer of juist minder gemotiveerd zijn of gedragsmatig veel aandacht vragen. De Howiblo komt kinderen tegemoet.

Welk doel dient BAS?
Het doel is een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden.

Wat merken we hiervan op school?
We stimuleren de leerlingen tot een zelfstandige werkhouding om als leerkracht meer tijd vrij te maken om bepaalde leerlingen individuele aandacht te kunnen geven, wanneer de rest van de groep zelfstandig aan het werk is. De leerkracht is dus steeds meer begeleider dan leider. De leerkracht als begeleider observeert, stimuleert, bemoedigt, laat de kinderen meedenken bij het oplossen van een probleem met bijvoorbeeld rekenen of taal en probeert goed contact te houden met de kinderen.

Hoe?
Bouwen aan een adaptieve school kan niet zonder bouwtekening. Op een gestructureerde en integrale manier is het team met onderwijsontwikkeling bezig. Door samen te denken en te praten over adaptief onderwijs en het vastleggen van afspraken scheppen we duidelijkheid. BAS is gebaseerd op teamleren. Er zijn zeven ontwikkelingslijnen die samen het bouwwerk vormgeven. Elke lijn wordt vervolgens onderverdeeld in op elkaar gestapelde cellen. De door het team gekozen cellen, worden tijdens het project één-voor-één geopend:
1. Structuur
2. Interactie
3. Zelfstandige leerhouding
4. Instructie
5. Samenwerkend leren
6. Planningssysteem
7. Teamleren

Wat deden we?
De afgelopen jaren stond de scholing in het teken van
• Verdieping in het zelfstandig werken
• De verschillende leerfuncties van zelfstandig leren en werken: kiezen, registreren, oriënteren, samenwerken, plannen, beoordelen, evalueren
• Differentiatie in de weektaak
• Groepsvorming en pedagogisch klimaat
• Tandem leren en coöperatieve werkvormen.

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media